woensdag 26 februari 2014

Archief Hervormde Kerk Hattem naar het Streekarchief

De Hervormde Gemeente van Hattem heeft altijd netjes op haar archief gepast. Er waren en zijn gedreven vrijwillige archivarissen (we herinneren ons met name Arie Gerrits) en er is een degelijke archiefbewaarplaats in het middeleeuwse kerkgebouw op de Markt. Nu er wordt samengegaan met de kerk aan de Dorpsweg, wordt er geschoven met (de inhoud van) vertrekken. Men wil de archiefruimte voor een ander doel gaan gebruiken. Het besluit is genomen om het archief onder te brengen in het Streekarchief. Hier zijn de bewaarcondities uiteraard uitstekend, dus het is een goede keus ook voor wat betreft de continuïteit en de beschikbare ruimte. De faciliteiten voor onderzoekers van de oude archieven is hier ook beter. De oude archieven van Hattem kunnen nu elkaar in het onderzoek versterken.

Geen opmerkingen: