zaterdag 26 januari 2013

Doodsoorzaak van voorouders uit Heerde

Lias met doodsbriefjes

Veel stamboomonderzoekers stellen de vraag: kan ik ook zien waaraan mijn voorvader is overleden? Een terechte vraag, maar meestal moeten we die vraag met nee beantwoorden. Wat jammer is, want voor het laatste kwart van de negentiende eeuw en eerste helft twintigste eeuw had deze vraag wel beantwoord kunnen worden, als de gemeenten de doodsbriefjes hadden bewaard, of de doodsoorzaak daaruit hadden overgeschreven in een andere administratie. Dat is meestal niet gebeurd, erg jammer. Onze collega's van de Bommelerwaard hebben er gelukkig een aantal van teruggevonden en van 1877 tot 1955 zijn er in de gemeente Heerde ook doodsbriefjes bewaard gebleven die in de meeste andere gemeenten zijn vernietigd. Per jaar waren de briefjes aan een lias (touwtje met metalen punt) geregen en in pakpapier gedaan. De pakjes lagen niet in het archief, maar stoffig en door elkaar in een kast op zolder van het gemeentehuis. Het zijn deze briefjes, geschreven door de artsen die de dood hebben vastgesteld, waarin zij de doodsoorzaak van de overledene en in een kleiner aantal ook een voorafgaande ziekte hebben genoteerd. Vrijwilliger Jan Lieske heeft met veel geduld de briefjes gesorteerd en de informatie er uit verwerkt in de overlijdensindex die vrijwilliger Wim Wagenaar al eerder had gemaakt. U vindt ze op onze website. Van mensen die in een andere gemeente zijn overleden, zoals in het ziekenhuis in Zwolle, is geen doodsbriefje in Heerde ingeleverd en is de doodsoorzaak dus niet bekend. In sommige gevallen vinden we in de doodsbriefjes bevestigd wat we al uit overlevering wisten, zoals een van de drie oorlogsslachtoffers uit Veessen: Bronsink, Bernardus Johannes , overleden op: 23 - 6 - 1944, oud: 71 jaar, geboren te: Heerde, overleden te: Heerde doodsoorzaak: schot door hoofd aktenummer: 57 of een van de molenaars in Wapenveld die slachtoffer werd van zijn eigen molen: Vrieze, Lambertus, overleden op: 16 - 1 - 1917, oud: 34 jaar, geboren te: Heerde, overleden te: Heerde doodsoorzaak: gewelddadige dood door machines, aktenummer: 6. Tja, vrolijk word je er natuurlijk niet van.