vrijdag 29 augustus 2014

Wereldoorlog I in Epe

Een nieuwe aanwinst van het Streekarchief Epe, Hattem en Heerde behelst enkele stukken van de heer L.C. Kolff die tijdens de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog voorzitter was van het lokale Rode Kruis Comité in Epe. Zijn auto van het merk Overland mocht een witte vlag met rood kruis voeren bij ziekenvervoer. Tussen de stukken zitten zelfs nog twee textiele armbanden.

maandag 4 augustus 2014

Kozakken in Den Nul

In het informatiecentrum in Den Nul, halverwege Olst en Wijhe, is een tentoonstelling over de Kozakken die op 26 november 1813 een schipbrug sloegen bij Veessen aan de krib die nu de Kozakkenkrib wordt genoemd. Met deze brug werd het beleg van Deventer en de oversteek van veel troepen vergemakkelijkt. Wij bewaren in het streekarchief nog de kwitantie met een nauwkeurig opgave van de planken die over de schepen zijn gelegd, geleverd door de Hattemer Schott. In de bladen van de historische verenigingen Ampt Epe, Heerder Historische Vereniging en Heemkunde Hattem verschijnt of is verschenen een artikel(enreeks) van mijn hand
over wat er in onze regio van Hattem tot en met Vaassen allemaal is voorgevallen van november 1813 tot mei 1814. Zie ook de blog van 28 januari 2014.