maandag 29 november 2010

"Eind van je Latijn"


Onlangs kwamen er op één dag achtereenvolgens twee mensen die bij het terugzoeken van hun voorouders via internet tegen de vroegste grenzen van onze bronnen waren aangelopen. De voordehandliggende vraag was uiteraard "kan ik nog verder terug komen?" Het even voordehandliggende antwoord is meestal "nee", hoewel we uiteraard altijd een poging wagen en bij een van beiden lukte het door goed gebruik van patroniemen een generatie toe te voegen. Een voorbeeld van een grens: de doopboeken van Oene gaan niet verder terug dan 1655. En daarbij worden we nog twintig jaar "gematst". Wat was namelijk het geval? De Frans-Munsterse bezetting van het bekende rampjaar 1672 en het daaropvolgende jaar betekende het einde van de bestaande registraties in Oene. De dominee heeft nog in 1675 een poging gewaagd om de voorafgaande dopen te reconstrueren door bij alle ouders langs te gaan en navraag te doen naar de nog levende kinderen en hun doopdatum. Daarbij kon hij tot 1655 terug gaan en dat bepaalt meteen onze grens wat dit betreft. Hij kon ook zelden nauwkeuriger informatie verkrijgen dan de maand waarin de kinderen waren gedoopt

"1675 in Januario
Alsoo door den oorlogh diergelijke voorgaende
boek vernielt is, zijn de noch levende kinderen die van mij gedoopt zijn,
van mij onderschreven bij d' ouders in den ka(r)spel Oen opge-
socht ende wederom te boek gebracht na den
olderdom die d' olders aengegeven hebben
gelijk te sien is van folio 1 een en soo voerts

Gerh. op Gelder predikant tot Oen"

zaterdag 6 november 2010

Tijnsboeken van Hattem op internet

Op de onvolprezen website van papier naar digitaal zijn door Michiel van der Leeuw tijnsboeken van Hattem van 1637 tot 1686 geplaatst. Voor de lokale Hattemers en uiteraard voor alle andere liefheebbers kan dit een reis naar Arnhem besparen om daar dezer registers uit het archief van de Rekenkamer in het Gelders Archief te raadplegen.

klik hier voor de tijnsboeken van Hattem

donderdag 23 september 2010

Scans van de Burgerlijke Stand akten van 1811 - 1950 Epe, Hattem en Heerde op internet


Op de site van Familysearch zijn scans te vinden van alle openbare akten van de burgerlijke stand van de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Vaassen en Veessen (en veel meer!) Het is wel een beetje bladeren, maar in combinatie met Genlias en de website van het Streekarchief komt u een heel eind.klik hier om op naam te zoeken in Genlias

klik hier om te zoeken in de naamlijsten van het streekarchief

De scans van Familysearch zijn het best te benaderen via www.genver.nl Vroeger werden voorgenomen huwelijken afgekondigd voor de hoofddeur van het huis der gemeente. Dit is burgemeester Sweerts de Landas van Epe in ambtskostuum voor de ingang van het toenmalige gemeentehuis.

maandag 20 september 2010

Verenigingsbladen Ampt Epe gescandEen vrijwilliger -waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?- heeft alle mededelingenbladen van de historische vereniging Ampt Epe van nummer 1 tot en met 175 gescand. Ze zijn in de studiezaal van het streekarchief te raadplegen. Samen met de ook aanwezige index is een schat aan informatie over de historie van de gemeente Epe snel beschikbaar.

Magistraatsvergadering 1546 Dikke Tinne Festival

"den bryeff van Alienora voirscreven en is hier nyet"Op het Dikke Tinne Festival van 11 september 2010 werd door de huidige gemeenteraad een magistraatsvergadering van 1546 nagespeeld. Centraal stond het verdwijnen van een belangrijke akte, wat daadwerkelijk in die bijeenkomst van ruim 460 jaar geleden plaatsvond. Het ging om de giftbrief van Het Veen door hertogin Eleonora. Van de verduistering is enkele jaren later proces verbaal opgemaakt. Op dit proces verbaal was het toneelspel op het festival gebaseerd. Als streekarchivaris had ik de informatie aangedragen en een begin van een script gemaakt. Verder heb ik als academicus verkleed staande naast de "archiefkist" het spel ingeleid. Het is leuk dat een klein archiefstuk zoveel teweeg kan brengen.
De foto is van Mark Lissenberg

album 2 van het festival van Lissenberg

woensdag 8 september 2010

Verponding Heerde 1624 online beschikbaar


Wat is het toch fantastisch dat zelfs tijdens je vakantie het werk doorgaat omdat er liefhebbers zijn die belangeloos hele bronnen gescand en wel online zetten. De verpondingsregisters van Heerde van 1624, 1626, 1627 en 1634 zijn nu in te zien op onderstaande link: http://vpnd.nl/ge/heerde_verponding.html Gratis! Met dank voor dit initiatief.

vrijdag 30 juli 2010

Hattemse bolwerken


Tussen de binnenstad van Hattem en de jachthaven ligt alles op zijn kop. De verbinding tussen die twee moet aantrekkelijker worden. Er wordt nogal gegraven en men komt allerlei resten van verdedigingswerken tegen. De mensen die er mee bezig zijn, werden bijgepraat over waar ze nog meer resten zouden mogen verwachten. Bijgaande plaatje is hoogstwaarschijnlijk de toegang tot de Bourgonjetoren, zoals die begin jaren negentig is opgegraven.

Omgewaaide molen 2, hitsige molenaar


Van het omwaaien van de molen in Hattem is een artikel gemaakt dat in een van de volgende nummers van Heemkunde Hattem zal verschijnen. De betrokken molenaar was in zeker opzicht een interessante kerel. Hij is drie keer getrouwd. Alle drie keren was er een kind op komst. De tweede vrouw was 20 jaar jonger. De derde vrouw was 36 jaar jonger. Bij haar kreeg hij op zijn 72ste en op zijn 75ste nog een kind. Hij was ook eigenaar van de molen van Wapenveld die op bijgaande plaatje staat.

vrijdag 16 juli 2010

Bijzondere studiezaalbezoekers


Vrijdagmiddag 16 juli waren Radio en TV Gelderland in Epe. De studiezaal van het Streekarchief werd door Angelique Kruger en de redactie als hoofdkwartier gebruikt

woensdag 14 juli 2010

oud notarieel Heerde Veessen Vorchten

Vandaag ben ik bezig geweest met de index die een vrijwilliger gemaakt heeft op de zogenaamde protocollen van bezwaar van het Ambt Heerde, waar Veessen en Vorchten ook onder vallen. Ze lopen van de zeventiende eeuw tot 1811 en zijn te beschouwen als de voorlopers van de notariële archieven. Ruim 5500 akten zijn nu snel doorzoekbaar in de computer. Binnenkort zal deze index ook op onze website worden gezet. Die van het Ambt Epe staat er al op.

woensdag 7 juli 2010

Vondst over omgewaaide molen


Het digitaliseren van kranten door de Koninklijke Bibliotheek werpt ook voor de lokale onderzoeker vruchten af. Het omwaaien van een molen in Hattem in 1808 was al bekend, maar het verhaal hierover uit de Rotterdamse Courant van toen, te vinden op http://kranten.kb.nl, maakt het verhaal toch wel veel boeiender en duidelijker. Het leuke van onderzoek is, dat je altijd ook wel wat anders vindt. Het verhaal wordt namelijk onmiddelijk gevolgd door het inhalen van de nieuwe opperrabijn van Zwolle vanaf de herberg De Dellen aan de Hessenweg onder Heerde!

De afbeelding geeft de in 1808 omgewaaide molen weer op de plek waar nu in Hattem de molen De Fortuin staat. Foto Streekarchief Epe, Hattem, Heerde. Origineel in Gemeentemuseum Arnhem nr GM 9404

maandag 5 juli 2010

Oorlogsschade

Ik ben net terug van een korte vakantie in Noordoost Frankrijk. In het Rijndal, de Elzas, verbaas je je er over dat er zo weinig oorlogsschade is in steden als Straatsburg, Colmar, en noem maar op. Er zijn nog heel veel oude gebouwen over. Iets naar het westen echter, in de Vogezen in het dal van de Meurthe, steden als St Dié, daar vind je nauwelijks iets van voor de Tweede Wereldoorlog terug. Wat een verschil.

zaterdag 19 juni 2010

voetbal

Het is rust in de wedstrijd in het WK tegen Japan. De vorige wedstrijd zat ik op kantoor met het raam open, zodat ik het publiek bij café De Middenstip van Marc Overmars kon horen. Klonk er gejuich, dan even een sprintje naar het dichtstbijzijnde tv-toestel voor de herhalingen. Uiteraard verzamelt het Streekarchief documentatie van voetbalclubs in de regio. Zo ook het grote jubileumboek van de voetbalvereniging van Epe, waar Overmars heeft gespeeld en Beenhakker als trainer is begonnen. We willen ook archieven bewaren van de sportverengingen voor het nageslacht.

donderdag 17 juni 2010

handwielen verrijdbare stellingen


Deze week zijn er knoppen op de handwielen van de verrijdbare stellingen gezet in het nieuwe ardhiefgebouw van het Streekarchief Epe, Hattem, Heerde. De wielen zonder knoppen waren toch te glad in mijn hand. Laat het een les zijn voor die archivarissen die nog nieuwe kasten laten bouwen.

Mensen bij elkaar brengen

Is het niet fijn om mensen bij elkaar te brengen. Wat dacht u van een Joodse onderduiker uit het westen van het land die een tijdens de onderduik op de Veluwe geleende cello weer terug wil geven aan de familie bij wie het instrument thuishoorde. Het instrument had geleden bij oorlogshandelingen bij Hattem en is nu weer gerestaureerd. Het Streekarchief bracht de betrokkenen bij elkaar.