vrijdag 29 augustus 2014

Wereldoorlog I in Epe

Een nieuwe aanwinst van het Streekarchief Epe, Hattem en Heerde behelst enkele stukken van de heer L.C. Kolff die tijdens de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog voorzitter was van het lokale Rode Kruis Comité in Epe. Zijn auto van het merk Overland mocht een witte vlag met rood kruis voeren bij ziekenvervoer. Tussen de stukken zitten zelfs nog twee textiele armbanden.

maandag 4 augustus 2014

Kozakken in Den Nul

In het informatiecentrum in Den Nul, halverwege Olst en Wijhe, is een tentoonstelling over de Kozakken die op 26 november 1813 een schipbrug sloegen bij Veessen aan de krib die nu de Kozakkenkrib wordt genoemd. Met deze brug werd het beleg van Deventer en de oversteek van veel troepen vergemakkelijkt. Wij bewaren in het streekarchief nog de kwitantie met een nauwkeurig opgave van de planken die over de schepen zijn gelegd, geleverd door de Hattemer Schott. In de bladen van de historische verenigingen Ampt Epe, Heerder Historische Vereniging en Heemkunde Hattem verschijnt of is verschenen een artikel(enreeks) van mijn hand
over wat er in onze regio van Hattem tot en met Vaassen allemaal is voorgevallen van november 1813 tot mei 1814. Zie ook de blog van 28 januari 2014.

woensdag 26 februari 2014

Archief Hervormde Kerk Hattem naar het Streekarchief

De Hervormde Gemeente van Hattem heeft altijd netjes op haar archief gepast. Er waren en zijn gedreven vrijwillige archivarissen (we herinneren ons met name Arie Gerrits) en er is een degelijke archiefbewaarplaats in het middeleeuwse kerkgebouw op de Markt. Nu er wordt samengegaan met de kerk aan de Dorpsweg, wordt er geschoven met (de inhoud van) vertrekken. Men wil de archiefruimte voor een ander doel gaan gebruiken. Het besluit is genomen om het archief onder te brengen in het Streekarchief. Hier zijn de bewaarcondities uiteraard uitstekend, dus het is een goede keus ook voor wat betreft de continuïteit en de beschikbare ruimte. De faciliteiten voor onderzoekers van de oude archieven is hier ook beter. De oude archieven van Hattem kunnen nu elkaar in het onderzoek versterken.

vrijdag 21 februari 2014

Pelzerkamp


Op 17 oktober 1931 werd het Haagse koloniehuis voor bleekneusjes De Pelzerkamp aan de Officiersweg te Epe officieel geopend. Het huis was in 1914 gebouwd voor J. van Lohuizen en was ontworpen door architect Baanders uit Amsterdam. De Haagse Vereniging voor Christelijke Gezondheids- en Vacantiekolonies had de degelijke en mooie villa met veel grond in 1931 kunnen kopen. De vorige eigenaar was J.C. Oeberius Kapteyn, oud-burgemeester van Leidschendam die slechts een paar jaar in het bezit van het huis was geweest. De vereniging bestond bij de opening twaalf jaar, was opgericht door de freules Van Hogendorp en Van Soeterwoude en had voor de koop van de Pelzerkamp in Epe al ruimte gehuurd in het huis de Bijsterbosch. In 1931 was het aantal uitgezonden kinderen per jaar gestegen tot elf groepen van 40 jongelui. Kinderen van de Haagse Christelijke scholen hadden het geld voor veertig bedden bij elkaar gebracht. De gemeente Den Haag gaf voor elk kind een subsidie. De ouders droegen naar vermogen bij. In 1931 schreef men: “Of die gezonde stad Den Haag dan ook al zwakke, ondervoede, nerveuze kinderen telt? Dat moet ge den schoolartsen maar eens vragen, dan zal het antwoord u de handen in elkaar doen slaan van verbazing. Den Haag heeft ook haar volkswijken en zelfs zeer uitgebreide, waar de kinderen iets missen, dat ze zoozeer noodig hebben!” Tot zeker 1977 zijn er kinderen voor een aantal weken naar Epe gekomen, zodat dat er mogelijk enkele duizenden hier zijn geweest. Meestal werd er van de groep een groepsfoto gemaakt. Heel regelmatig komen er nu zestig-plussers in Epe hun herinneringen ophalen. Degenen die wij gesproken hebben, bewaren geen slechte herinneringen aan Epe. Het gebouw waarin zij gelogeerd hebben, treffen ze echter niet meer aan, dat is begin 1981 afgebrand. Nu staan er nieuwe appartementen.
Het huis aan de Officiersweg heeft door vernummering verschillende huisnummers gehad. Dat waren achtereenvolgens: A 344, B 242, na 1950 Officiersweg 41 en na 1978 85. Van de vereniging in Den Haag was de secretaris in Sniplaan 18 te Den Haag gevestigd. Hendrik Antoon de Jonge, getrouwd met Jans Lammertink, was de eerste directeur tot 1955.

Als kind van 6 jaar (ik ben nu 63)was ik te gast in wat wij noemde "Het koloniehuis", voor de tijd van zes weken. Als een van de tien kinderen van een postbode hadden wij het thuis niet breed, twee zusjes van onze familie hadden al TBC dus een wat gezondere leefomgeving was voor ons noodzakelijk. Ik heb in mijn latere leven nog dikwijls terug gedacht aan die periode en aan de heer De Jong die destijds een aardige directeur was en mij goed wist op te vangen omdat ik veel heimwee naar mijn moeder had.

Ik ben twee keer in de kolonie Pelzerkamp geweest. Als kind was ik veel ziek, dus een bleekneusje, op advies van de dokter moest ik maar opsterken in een bosrijk gebied. Daar mijn moeder (Toos Kosters)eind dertiger jaren en in het begin van de oorlogsjaren zelf kinderleidster geweest was in Pelzerkamp, was de keuze vrij makkelijk ´´Pelzerkamp´´. Ik ben daar in 1951 geweest, voor de eerste keer. Met de stoomtrein vanuit Den-Haag naar Apeldoorn en denk ik met de bus naar Epe. Een hele onderneming in die tijd. Ik herinner mij de regelmaat, op tijd uit bed, eten, buiten spelen, eten, middagrust, buiten spelen, avond eten en naar bed. De directie bestond uit de heer en mevrouw de Jonge, omringt door leidsters. Voorop gesteld dat ze het beste voor de kinderen wilden doen, was de zorg goed denk ik. Ik me herinneren dat we warme melk met honing kregen met natuurlijk een vel er op. Veel buiten spelen in de natuur. Want het gebouw stond in de bossen. De eerste keer is me slecht bevallen, als jongen van 7 niet weten wat er ging gebeuren, in een vreemde omgeving en veel heimwee naar de vertrouwde omgeving, eenzaam voelen met alleen je eigen speelgoedbeertje die ik zuinig bewaard heb. Een halfjaartje later ben ik voor de tweede keer in Pelzerkamp geweest, het ging veel beter en ik knapte wat op. Van mijn lotgenoten kan ik me niet veel herinneren, wel weet ik dat bij ons op de jongenszaal een jongen was met een metalen kunstbeen, voor hem moest je oppassen, want als kwaad was en je een schop gaf dan was die wel raak. Een paar jaar geleden ben ik in Epe op zoek gegaan naar het gebouw en gevonden. Het gebouw is was in elkaar gestort. Dit was bewust gedaan om calamiteiten te voorkomen hoorden we van enkele wandelaars. Er lagen nog wat stenen en enkele muurgedeeltes waren nog zichtbaar.


Ik heb hier 1 jaar (1965-1966)als leidster gewerkt en vond dat heel leuk. Hier volgt de dagindeling. De kinderen kwamen met de bus aan in Epe. Ze bleven er 6 weken of langer. Iedere 3 weken gingen er wat kinderen naar huis en kwamen er weer nieuwe kinderen bij. Zo wisselde dat elkaar af. De kinderen werden gewogen en gemeten. En de haren werden met een luizenkam gedaan. De dagindeling was als volgt. Om 7 uur s’morgens opstaan, s’winters om half 8. De leidster deed de gordijnen open en de kinderen gingen dan op hun knieen aan het voeteneinde van het bed zitten voor een gebedje. Dat ging als volgt: Wij danken U barmhartige God, Beschikker van ons deel en lot. Voor Uwe hoede en trouwe wacht, Ons weer betoond in deze nacht. Dan haalde de leidster de bedden af, kinderen pyamajas uit. De leidster waste de rug van de kinderen . De rest deden de kinderen zelf. (alles met koud water zonder zeep) Daarna aankleden en de kinderen maakten zelf hun bed op. Ook had ieder kind een taak, zoals kastjes afnemen, plintjes soppen, wasbakken schoonmaken en vegen. De leidster stofzuigde de zaal. Daarna mochten de kinderen nog even spelen tot de etensbel ging. Die luidde om 8 uur. S’Winters om 8.15. De ochtendmaaltijd: De kinderen bidden elke om de beurt het onze Vader. S’Morgens aten de kinderen brood, zoveel ze wilden. De eerste boterham was met kaas. Daarna zoetigheid, zoals: Witte suiker, bruine suiker, stroop of muisjes. Zomers koude melk erbij en in de winter warme melk. Spelen Na het eten schoenen en jassen aan en gingen we met de kinderen naar buiten. Wandelen of spelen. Naar de indianenheuvels, het dalletje of de berenkuil. Ze speelden daar indiaantje, rovertje. De jongens bouwden hutten en de meisjes speelden vader en moedertje. Ook zochten we dennenappels en maakten daar poppetjes mee. We zochten ook eikels en verkochten die aan de boer voor veevoer. Wat verder weg om te lopen waren de schaapherder, eendenvijver in het dorp. Zomers zwemmen bij de zandheuvels. Paddestoelen zoeken en de namen erbij vinden. Herfstbladeren zoeken en opplakken met de namen erbij . Meisjes bloemen plukken en ik maakte daar dan een krans van. Bij slecht weer werd er binnen gespeeld in de speelzaal of ook wel in de bus. We deden wel aan handenarbeid, er was een sjoelbak, voetbalspel, poppenhuis, poppen, poppenwagen,poppenkast, zandbak en een blokkendoos. Ook was er een kast vol spelletjes. Om ½ 11 thuis melk drinken buiten. Daarna waste 2 kinderen de bekertjes af, terwijl de rest even speelde op de schommels en de wippen of in de hut of op het grasveld. Er stond ook nog een duiventil bij het huis. De vader van Willy de Kleijn heeft een koppel duiven meegebracht. Daarna gingen we weer wandelen en spelen. Om 12.15 weer terug op Pelzerkamp. Handen wassen in een emmer met koud water. Dan naar binnen, schoenen en jas uit en pantoffels aan. ½ 1 etenstijd. Warm eten in de eetzaal. Elke dag vlees of een vleesvervangend middel. 1 x in de week was er stamppot. Zaterdag een vrij dikke soep. In de winter ook nog een vitamine C pilletje. Elke dag pap na en op zondag was er yoghurt. De leidster schepte 2 x op want dat was beter dan in 1 x een grote hap. Na het eten bleven de kinderen in de eetzaal tot ½ 2. Een leidster las dan voor en de directrice deelde de post uit. School In de wintermaanden was er van ½ 2-3 uur school in de speelzaal en serre. Er kwam een onderwijzeres voor.. Om 3 uur dronken de kinderen weer melk en gingen niet te ver van huis af weer spelen, tot het tijd was om de douchen. De jongens gingen de ene week eerst en de andere week de meisjes. S’Zondags werden alleen armen en benen gewassen. In een kleine kamer was een kast met vakken. Daar stonden de namen van de kinderen op. Daar lagen hun gemerkte kleding in. Het lijstje werd nagekeken bij aankomst en vertrek. Na het douchen wasten 2 kinderen de sokken en de leidster de washandjes. De kinderen speelden tot etenstijd op de slaapzaal. Ze tekenden, lazen of deden een spelletje. Of de leidster las wat voor. Ik had een guitaar en ik speelde en de kinderen zongen erbij. Er was ook nog een Pelzekamplied, dat ging zo: Pelzerkamp daar moet je wezen, Pelzerkamp daar moet je zijn. Want dan ben je gauw genezen, Van je ziekte en je pijn. En je speelt er heel de dag, “k Wou dat moeder mij eens zag. Komt kind”ren naar buiten Naar buiten. :k Zou zo graag wat dikker willen wezen, “k zou zo graag wat dikker willen zijn. Dan moet je in Pelzerkamp wezen, Dan moet je in Pelzerkamp zijn. Havermout met sperzibonen, Alles door elkaar genomen. Rikketik, rikketik, hopsa heisa hoi. Wij zijn de beste kameraden, Wij zullen elkander nooit verraden. Want we horen bij elkaar, En we blijven bij elkaar. Totdat we elkander gaan verlaten. En van je hup, hup, hup, Lang leve de meisjesclub, Zeg jongens ga opzij, want de meisjes gaan voorbij. Lang leve, lang leve, lang leve de meisjesclub, hup, hup. En op het hoekje van de laan, Zie ik met grote letters staan. De Pelzerkamp staat bovenaan. 2 x Of: En om het hoekje van de straat, Waar met grote letters staat. In Pelzerkamp daar moet je zijn. 2 x En ik sta op wacht en ik loop heel zacht. Van boven naar beneden, tel ik 36 treden. Op mijn linkerbeen met mijn ogen dicht, Dat doe ik met geschreven plicht, ogen dicht. Om ½ 6 ging de etensbel en gingen we naar beneden. Broodmaaltijd. De eerste boterham met kaas. De 2 e s’winters met rozebottel. De rest met zoetigheid. Weer zoveel ze wilden. De groteren kinderen aten wel 8 of 9 boterhammen. Weer met melk erbij. Het eten zowel koud als warm werd met mes en vork gedaan . Na het eten werden er 3 liedjes gezongen uit “wie zingt er mee”van de zingende zusjes. Dan werd er ook weer post uitgedeeld. Zaterdag’s aten de kinderen huzarensalade in de bus achter het huis. Na het eten gingen de kinderen naar de slaapzaal. Pyama aan en tanden poetsen. Aan het voeteneinde werd dan het avondgebedje gezongen. Ik ga slapen ik ben moe, ‘k Sluit m’n beide oogjes toe. Here houdt ook deze nacht, Over mij getrouw de wacht. “t Boze dat ik heb gedaan, Zie dat Here toch niet aan, Schoon mijn zonden velen zijn, Maak om Jezus wil mij rein, Amen. Zomers bleven de kinderen tot 7 uur op de slaapzaal. In de winter mochten ze alvast naar beneden. Dan werd er t.v. gekeken ttot ½ 8, zaterdags tot 8 uur. Daarna naar bed. 1 leidster had dan de wacht. Ze verstelde kleding bij een nachtlampje op de gang. Dit was van ½ 8- ½ 10. Zonodig wat kinderen laten plassen. Zondags gingen we naar de kerk en de kinderen kregen dan 3 stuivers voor in het kerkzakje. Na het eten op zondagavond werden er chritelijke plaatjes gedraaid van de zingende zusjes tot 8 uur. Iedere zaterdag schreven de kinderen een brief naar huis. Die werd dan eerst door de leidster nagekeken en daarna nog een keer door de directrice.(censuur). 1 x in de 3 weken kwamen de ouders op bezoek. De kinderen mochten dan met de ouders de stad in. Er was trouwens ook nog een hond , hij heette Diaddi en een geit.

dinsdag 28 januari 2014

Noord Veluwe en de Kozakken

In onze archieven heeft de komst van de Kozakken in 1813 nogal wat sporen achtergelaten. Honderden streekgenoten van toen hebben destijds leveringen gedaan aan de militairen of transportdiensen verleend of hebben geholpen bij de blokkade van Deventer. U vindt ze allemaal terug, inclusief de goederen of diensten die zij geleverd hebben.


Hieronder de namen van de mensen uit onze streek die in 1813 en 1814 hetzij leveranties, hetzij transportkosten hebben gedeclareerd of op de lijsten voorkomen van het detachement van Hattem (d) in de blokkade van Deventer of daar als vervanger voor een ander naar toe zijn geweest (dr). De lezers die graag meer achtergronden willen weten, bijvoorbeeld wat een bepaalde persoon heeft geleverd, of anderszins heeft gedaan, kunnen dat in het Streekarchief in Epe opzoeken.

Aarts, Lambert Heerde
Abels, Tijmen Heerde
Adams, de weduwe Bastiaan Heerde
Adelerhof, Derk Jans Vaassen
Adlerhof, Evert Jans Vaassen
Agterhuis, Harmen Hattem (d)
Ankum, Egbert van Hattem
Apeldoorn, Lambert van klokkenmaker Heerde
Apeldoorn, M. van Epe
Apeldoorn, Maas van Heerde
Apeldoorn, W. van Heerde
Ark, Jannes van Epe
Asselt, Hendrik van Epe
Bakhuis, de weduwe Veessen
Bakhuis, Hendrik Jan Veessen
Bamberg, Gt Hattem (d)
Bamberg, Martinus Hattem (d)(dr)
Barneveld, E. Hattem (d)
Barneveld, J. Hattem
Barneveld, L. Hattem
Barneveld, W. Hattem
Barneveld, W. te Zwolle Zwolle
Barneveld, Willem van Hattem
Barneveld, Wouter Heerde
Bastiani, Gerrit Hattem (d)
Bastiani, J. Hattem (d)
Bastiani, Wicher Hattem
Beek, Andries van der Hattem (d)
Beek, Berend van de Epe
Beek, Jan van der Hattem
Beek, Jan van der Hattem (d)
Beek, Thijs van der Hattem (d)
Beek, Wicher Lubberts van de Epe
Beekhuijsen, H.A. Epe
Beekhuizen, Hendrik Albert Epe
Beekman, Aaldert Hattem (d)
Beekman, Berend Hattem (d)
Beekman, Coendert Gerrits Heerde
Beekman, Elbert Heerde
Beekman, G.W. Hattem (d)
Beekman, J. Hattem (d)
Beekman, Lubbert Veessen
Bekenkamp, Anthony Hattem (d)
Beld, Dries van den Epe
Beld, Jan van de Epe
Belt, Willem Gerrits van de Heerde
Bent, Cornelis van der Hattem (d)
Berends, de erven Egbert Veessen
Berends, Egbert Veessen
Berends, Hendrik Heerde
Berg, Harmen van den Hattem
Berg, Harmen van den Hattem (d)
Berg, Hendrik van den Hattem
Berg, Hermen van den Hattem
Berg, Pieter van den Hattem
Bergmeijer, Gerrit Hattem (d)
Bibo, Gerrit Epe
Bijl, Gerrit Epe
Bijsterbosch, Gerrit Epe
Bijsterbosch, Gerrit Jacobs Heerde
Bijsterbosch, Jan Jacobs Heerde
Bijsterbosch, Roelof Abels Heerde
Blijenberg, Derk Hattem
Bloem, Gerrit Hattem (d)
Blom, Evert Hattem (d)
Blom, weduwe Klaas Hattem
Boer, Frank Hendrik Hattem
Boer, Frank Hendriks Heerde
Boer, Gerrit Hattem
Boer, Hendrik Gerrits Hattem
Boer, Jan Hendriks Hattem
Boers, Berend Heerde
Boeve, Dirk Hattem (d)
Boeve, Gerrit Heerde
Boeve, H. Hattem
Boeve, Hendrik Heerde
Boeve, Roelof Hendriks Veessen
Böhm, Leendert Hattem
Boks, Jan Vaassen
Bomhof, weduwe Berend Vaassen
Bonhof, Peter Vaassen
Bonhof, weduwe Berend Vaassen
Bos, Andries Hattem (d)
Bos, Hendrik Hattem (d)(dr)
Bos, Jannes Hattem (d)
Bos, R.G. Epe
Bosch, G. Hattem
Bosch, Gerrit Epe
Bosch, Gerrit Aarts Epe
Bosch, Jan Harms van den Hattem (d)
Bosch, Jan Herms van den Hattem
Bosch, Jannes Aarts Epe
Bosch, Jannes Willems Epe
Boskamp, Hendrik Veessen
Bosman, Beert Jans Heerde
Bosman, Jan Vaassen
Bosman, Jan Hattem
Bosman, Wicher Vaassen
Bossenbroek, Gijsbert Aarts Vaassen
Boswijck, Hendrik Hattem (d)
Bouman, J. Hattem (d)
Bouwman, Derk Epe
Bouwman, Hendrik Epe
Bouwman, Hendrik Cornelis Epe
Bouwmeester, H. Hattem (d)
Bouwmeester, weduwe Willem Jans Vaassen
Bouwmeester, Willem Hattem (d)
Bouwmeester, Willem Roelofs Vaassen
Bredenoort, Gerrit Heerde
Bredenoort, Gerrit Jacobs Vaassen
Bredenoort, Gerrit Jan Vaassen
Bredenoort, Willem Hattem (d)
Breeden, Willem Vaassen
Breemen, weduwe Jan Egberts van den Vaassen
Breken, Willem Gerrits van de Heerde
Bricheau, J.J. Hattem
Brink, Berend Peters van den Vaassen
Brink, Teunis Jans van de Heerde
Brinkman, Jan Willem Vaassen
Broek, Hr ten Hattem (d)
Broekhuijs, G.T. Hattem (d)
Broekhuijs, Hendrik Hattem (d)
Broekhuijs, Willem Hattem (d)
Broekhuis, Frank Hattem
Broekhuis, Gerrit Reijer Hattem
Broekhuis, Jan Hattem (d)
Broekhuis, Jan Hattem
Broekhuis, Jan Willems Hattem
Broekhuis, Willem Hattem
Broekhuizen, Jan Epe
Brouwer, Aart Epe
Brouwer, Aart Hattem
Brouwer, weduwe Hendrik Epe
Brouwer, Willem Hattem (d)
Brugman, Steven Hattem (d)
Bruin, Pieter den Epe
Brummel, erven Jan Epe
Brummel, Lambert Epe
Brummel, Peter Willems Epe
Brummelkamp, Wicher Vaassen
Brummen, Berend Jans van Veessen
Buitenhuis, Kornelis Vaassen
Bulten jr, Hendrik uit de Hattem
Bulten sr, Hendrik uit de Hattem
Bulten, Aard uit de Hattem (d)
Bulten, Evert uit de Hattem
Bultman, Berend Hattem
Bultman, Berend Hattem (d)
Bultman, Hendrik Hattem (d)
Bultman, Jan Hattem (d)
Bultman, Jan Hattem (dr)
Bultman, vrouw Hattem
Cate, Willem ten Hattem (d)
Convent, P.J. Epe
Creder, F. Hattem (d)
Creder, J. W. Hattem (d)
Creder, Jan Aars Hattem (dr)
Creijnder, W.C. Hattem (dr)
Cremer, de erven Veessen
Dekker, Jan Hattem (d)
Deur, A. Hattem (d)
Dijck, J. C. van Hattem (d)
Dijck, Jan van Hattem (d)
Dijck, Jannes van Hattem (d)
Dijk, A. van Hattem (d)
Dijk, Evert van Hattem
Dijk, J. van Hattem (d)
Dijk, J.C. van Hattem
Dijk, Jan Claassen van Hattem
Dijk, Jan Hendrik van Hattem
Dijk, Lammert van Hattem (d)
Dijk,J. van Hattem
Dijkhof, Peter Gerbrigs Vaassen
Dijkhuizen, Jan Vaassen
Dijkhuizen, Jannes Vaassen
Dijkkamp, Jan Gerrits Heerde
Dijks, Berend Jan Hattem (d)
Disselhof, Zwier Veessen
Docter, Derk Hattem
Docter, Jan bierbrouwer Heerde
Docter, Jannes Heerde
Docter, Lambert Veessen
Does, Berend van der Epe
Dokter, Derk Hattem
Doornink, Gerrit Veessen
Doornink, Maria weduwe van Gerrit Veessen
Doornum, A.J. van Hattem
Doornum, G. van Hattem (d)
Doornum, G.A. van Hattem (dr)
Doornum, Ger. Van Hattem (d)
Doornum, J.G. van Hattem (d)
Doornum, W.J. van Hattem (d)
Drost, Lambert Epe
Duering, Hendrik Hattem (d)
Duijm, Jacob Hattem (d)
Duim, Albert Hattem
Duim, Klaas Martens Hattem
Eek, Gerrit van Vaassen
Eekte, Reijnder Gerrits van de Vaassen
Eelen, Hendrik van Vaassen
Egteren, Wyndelt van Epe
Eijkelboom, Derk Geurds Hattem
Eijlander, Peter Hattem
Eijlander, T. Hattem
Eikelboom, Coendert Heerde
Eikelboom, Teunis Heerde
Eilander, Daniel Heerde
Eilander, Steven Veessen
Eilander, Teunis Heerde
Einde, Willem Derks van 't Vaassen
Emst, Evert Gijsberts van Epe
Emst, weduwe Jan Jacobs van Epe
Ende, Berend van Hattem (d)
Engeler, G.A. Zwolle
Enk, Hendrik van Hattem (d)
Erve, Derck Jan van Hattem (dr)
Erve, Jan van Hattem (dr)
Es, Hermen Wicherts van Hattem
Esker, Jacob Hattem
Esker, Reijndert Hattem (d)
Esschert, Timen van den Epe
Esseling, Gerrit Klaas Hattem (d)
Esselink, Derck Hattem (d)
Esselink, Evert Hattem (d)
Esselink, Gerrit Hattem
Esselink, Klaas Hattem
Esselink, Willem Hattem
Essen Brouwer, Jacob Epe
Essen, Albert van Vaassen
Essen, Arien van Epe
Essen, Bart van Heerde
Essen, G. van Epe
Essen, Gerrit van Veessen
Essen, Harmen Jacobs van Vaassen
Essen, Reijer van Epe
Essen, Roelof Eimbert van Vaassen
Essen, weduwe Lubbert Ariens van Epe
Ester, Jan Hattem
Fijn, Gerrit Hattem
Foks, Bernardus Hattem
Francis, Jan Hattem (dr)
Furstenberg, Teunis Hattem (d)
Furstenburg Hattem
Futselaar, Steven Hattem
Futselaar, Steven Hattem (d)
Galen, Berend van Epe
Gaten, Jan Jansz. Van de Vaassen
Gelder, Jacob Hattem (d)
Gelder, M. van Hattem
Gelder, Mozes van Hattem
Gelder, Mozes van Hattem (d)
Gelder, W. van Hattem (d)
Gelderen, G. van Hattem (d)
Gelderman, Evert Veessen
Gelderman, Jan Veessen
Gerritsen, Gerhardus Heerde
Gerritsen, Gerrit winkelier Heerde
Gigas Hattem (dr)
Grave, Willem Veessen
Grift, Hendrik Hendriks van der Heerde
Grote, J. Hattem (d)
Haan Bzn, Teunis de Hattem
Haan Jzn, Jannes Hattem (d)
Haan Jzn, Teunis de Hattem
Haan, A. de Hattem (d)
Haan, Gerrit Jan de Hattem
Haan, Jacob de Hattem
Haan, Jan de Hattem
Haan, Jannes de Hattem
Haan, Teunis de Hattem (d)(dr)
Haas, Aalt Hattem (d)
Haeve, Hendrik ten Hattem (d)
Hafkamp, Teunis Epe
Hagen, Gerrit Jans Epe
Harkert, Peter Epe
Harms, de weduwe Toon Veessen
Hart, Jan van der Hattem (dr)
Hartjes, Carel Hattem (dr)
Hartjes, Christiaan Hattem (dr)
Have, Hendricus ten Hattem
Havekes, Jan Vaassen
Haverkamp, H. Vaassen
Heck, J. D. Hattem (d)
Heerde, Steven Dries van Epe
Hein, Jacob Epe
Held, Jan Andreas Heerde
Helfterkamp, Gerrit Jans Vaassen
Hendriks, Albert Veessen
Hendriks, Derk Heerde
Hengeveld, Hendrik Hattem (d)
Hengeveld, Hendrik Jan Hattem (dr)
Herms, de weduwe Jan Heerde
Herms, Willem Heerde
Herthoff, L. Hattem (d)
Hoefman, Harmen Hattem (d)(dr)
Hoefman, Hermen Hattem
Hoegen, Jan Epe
Hoeve, Harmanus van der Hattem (dr)
Hoeve, Harmen ten Hattem (d)(dr)
Hoeven, Willem Jans Vaassen
Hofmeijer, Sarris Hattem
Hogeboom, Hendrik Veessen
Hogers, E. Hattem
Hogers, Jan Hattem
Hogers, Jan Hattem (d)
Hogers, L. Hattem (d)
Hogers, Pieter Hattem (d)
Hogewind, Willem Hattem (d)
Horst, Gerrit van der Hattem (d)
Horst, Harmanus van der Hattem (d)(dr)
Horst, L. Hattem
Horst, Lammert Hattem
Houten, Teunis ten Heerde
Hulsbergen, Berend Hattem
Hulsbergen, Gerrit Derks Hattem
Hulsbergen, Jan Hattem
Hulsbergen, Lubbertus Hattem (d)
Hulsebos, J. Hattem (d)
Hulst, H. van Hattem
Hulst, Jan van Hattem
Hulst, Steven van Hattem
Hulst, Steven van Hattem
IJzerman, Harmen Hattem (d)
Ijzerman, Hendrik Heerde
Ijzerman, Klaas Heerde
Ijzerman, weduwe Harm Heerde
Immeker, Dries Hattem
Immeker, Jan Hattem (d)
Immeker, Jan Joost Hattem
Immeker, Reijndert Hattem (d)
Jacobs, Gerrit Heerde
Jans, Harmen Heerde
Jaspers, Hendrikus Hattem (d)
Jaspers, T.H. Hattem
Joncker, Aart Hattem (d)
Jong, Israel de Hattem (d)
Jonker, Aart Epe
Jonker, Aart Hattem
Jonker, Aart Peters Epe
Jonker, Abraham, papiermaker Heerde
Jonker, Derk Epe
Jonker, G. Hattem
Jonker, Gerrit Epe
Jonker, Gerrit Hattem
Jonker, Jan Epe
Jonker, Peter Epe
Joost, L. Hattem (d)
Joostema, Hannes Hattem (d)
Jurriëns, Klaas Veessen
Kamp, Hendrik Hattem (d)
Kamphuijs, Hendrik Hattem (d)
Kamphuis, Eimbert Vaassen
Kamphuis, Hendrik Heerde
Kamphuis, Hendrik Hattem
Kamphuis, Jan Gerrits Hattem
Kamphuis, Karel Vaassen
Karsjes, Christiaan Hattem (dr)
Kaspering, Hendrik Hattem (d)
Kasteel, Hendrik Heerde
Keijl, Bart Hattem
Keizer, Derk Heerde
Keizer, Egbert Heerde
Keizer, Harmen Heerde
Kelder, G. Hattem
Kelder, Gerrit Hattem
Kelderman, Jan Egberts Vaassen
Keulen, H.J. van Hattem (d)
Keulen, Hendrik van Hattem (d)
Keulen, Lubbert van Heerde
Keurhorst, Hermannus Vaassen
Klaarboer, T. Hattem (d)
Klapperdijk, Gerrit Stevens Heerde
Kleijbrinck, Jan Albert Hattem (d)
Klijn, J. Hattem
Klijn, Jan Hattem (d)
Kloek, Fredrik Hattem (d)
Kluijver, Jan Derks Heerde
Kluitenberg, Gerritje Vaassen
Klumpjen, Jacob Hattem
Klumpjen, Jacob Hattem (d)
Klumpjen, Lubbert Hattem
Knol, Hendrik Hattem (d)
Knolzaad, Albert Wolbert Epe
Koetsveld, Albert van Veessen
Kolck, Sander van der Hattem (d)(dr)
Kolk, Jan van de Epe
Kolk, Jan van der Hattem (d)
Kolkers, W. Hattem (d)
Koopman, Arend Hattem
Koopman, Gerrit Jan Hattem
Koopman, Hendrikus Epe
Koopman, Jan Derks Heerde
Koopman, Lambert Hattem (d)
Koopman, T. Hattem (d)
Koopman, W. Hattem (d)
Kraft, J. Hattem (d)
Krantz, Jan Hattem (dr)
Krantz, Jannes Hattem (d)(dr)
Krantz, Johannes Hattem (dr)
Krijgsman, Albert Vaassen
Krijgsman, Gerhardus Veessen
Krijgsman, Jacob Epe
Krijgsman, Lubbert Epe
Kroese, Jannes Hattem (d)
Kroeze, Bd Hattem (d)
Kroeze, Dries Hattem
Kroeze, Hm Hattem (d)
Kroeze, Jan Beerts Hattem
Kroeze, L. Hattem (d)
Kroeze, Roelof Hattem (d)
Kruijt, Gerrit Hattem (d)
Kruit, Klaas Hattem
Laar, Berend Gerrits Vaassen
Laar, J.van Epe
Laar, Jannes van Epe
Land, J.H. van het Hattem
Land, Jan van 't Hattem
Landt, Jan van het Hattem (d)
Langen, Jochem Vaassen
Langevoort, Derck Hattem (d)
Langevoort, Derk Hattem
Langevoort, E. Hattem (d)
Langevoort, Lubbert Hattem
Langevoort, Lubbert Hattem (d)
Langevoort, Lubbert Teunes Hattem
Lankmoes, Abraham Eymbert Epe
Lehman Hattem (dr)
Ligtenberg, de weduwe Gerrit Veessen
Lindeboom, Frank Hattem
Lindeboom, Harmen Hattem
Lindeboom, J. Hattem (d)
Lindeboom, Rens Hattem
Locht, Jan Veessen
Logen, Kornelis Jans Epe
Logen, Willem Vaassen
Logtenberg, Jacob Vaassen
Logtenberg, Jan Vaassen
Lohuizen, Arend Jans van Heerde
Lohuizen, Jan Herms van Heerde
Lohuizen, Jan van Heerde
Lohuizen, Teunis van Epe
Louwer, Hendrik Veessen
Lubbers, Frank Heerde
Maas, Guilliam Vaassen
Maas, Leendert Vaassen
Maaten, Gerrit Veessen
Marle junior, Gerrit van Veessen
Marle senior, Gerrit van Veessen
Marrissink, Hendrik Teunis Vaassen
Marrissink, Jannes Vaassen
Maten, Hendrik Veessen
Meeckeren, B. van Hattem
Meeckeren, weduwe van Hattem
Meekeren Hzn, Jurrien van Hattem (d)
Meekeren, Hendrik Jurriensz Hattem (d)
Meijer, Berent, wordt vaste gids 39 dagen Heerde
Meijer, Gerrit Hattem (d)(dr)
Meijer, Hendrik Heerde
Meijer, Willem Heerde
Meijer, Willem Hattem (d)
Meijlink, J. B. Hattem
Meijlink, J.B. Hattem
Mensink, Gerrit Hattem (d)(dr)
Mentink, weduwe Jannes Vaassen
Meuleman, de weduwe Hattem
Meuleman, Teunis Hattem (d)
Meulen, B. van der Hattem
Meurs, Nicolaas Stephanus van,
burgemeester Heerde
Middelburg, Lambert Diederik Vaassen
Moedt, A. Zwolle
Mooij, Gerrit Hattem (dr)
Mooij, Jan Hattem (d)(dr)
Mulder J.L.zn, Berend Hattem (d)
Mulder Jansz, B. Hattem (d)
Mulder, Berend Cobus Hattem
Mulder, Dirk Hattem (d)
Mulder, Gerrit Hattem (dr)
Mulder, Hendrik Hattem (d)
Mulder, J. Epe
Mulder, Jacob Epe
Mulder, Jan Vaassen
Mulder, Jan Cobus Hattem
Mulder, Jan Cobus Hattem (d)
Mulder, Klaas Hattem
Mulder, Lammert Hattem (d)
Mulder, Marten Teunis Epe
Mulder, Willem Egberts Vaassen
Mullegen, G. van Hattem (d)
Mullegen, Roelof van Hattem
Muller, Berend Anthonie Hattem (d)
Muller, E.L. Hattem
Muller, Elbert Hattem (d)
Muller, Gerrit Hattem (d)
Muller, J. Hattem
Muller, J.L. Hattem
Muller, W. Hattem
Mulligen, Lubbert Hattem (d)
Munster, Hermanus van Heerde
Neppelenbroek Hattem
Neppelenbroek, H. Hattem
Neuteboom, Hendrik Veessen
Neuteboom, weduwe Jan Hattem
Niersen, Gerhard Kornelis van Epe
Nijboer, Gerrit Derks Heerde
Nijboer, Jan Hattem (d)
Nijeboer, Willem Hattem
Nijeboer, Willem Jans Hattem
Nijestijn, Jan Veessen
Nijhof, Peter Aarts Epe
Nijhoff, Hendrik Hattem (dr)
Noortman, Hendrik Hattem (d)
Ochtrop, Jan van Hattem (d)(dr)
Oene, G. van Hattem (d)
Oene, Harmen van Hattem
Oene, Harmen van Hattem (d)
Oene, Jan van Hattem
Oene, Jan van Hattem (d)
Oene, Willem van Hattem (d)(dr)
Oldenhoff, wed. W. Hattem
Olst, Harmen van Heerde
Olst, J. van Hattem (d)
Olst, Jan van Hattem (d)(dr)
Olthof, Hendrik Vaassen
Ommen, Dries van Hattem (d)
Ommen, Gerrit van Hattem (d)
Ommen, Hendrik van Hattem (d)(dr)
Ommen, Jan van Hattem
Ommen, Jan van Hattem (d)
Oosterbroek, Hendrik Hattem (d)
Overbeek, Gerrit van Vaassen
Overbosch, A. Epe
Overbosch, Aart Epe
Overbosch, Ernst Veessen
Overbosch, Evert Epe
Overbosch, H. Epe
Overbosch, Harmen Epe
Overdijk, Lambert Heerde
Pannekoek, Berend Heerde
Piekkeren, Hendrik van Hattem
Pijkeren, Gerrit Epe
Pijkeren, J. Epe
Pleijter, Wycher Heerde
Pol, Gosen Jans van der Hattem (d)(dr)
Pol, weduwe Jan Heerde
Poorte, Gerrit voor de Heerde
Post, Harmen Albers Veessen
Prijs, J Epe
Prins, Tijmen Heerde
Proper, Peter Heerde
Putten, Harmen van Epe
Putten, Willem van Epe
Raalte, Derk van Hattem
Raalte, Gerrit van Hattem (d)
Raalte, Jan van Hattem
Raalte, Steven van Hattem (d)
Raan, Derk van Hattem (d)
Rakhorst, Derk Heerde
Rakhorst, Wessel Heerde
Ramaker, P. Hattem
Rave, Albert Hattem (d)
Rave, W. Hattem
Rave, Willem Hattem
Rave, Willem Hattem (d)
Rekveld, Lammert Hattem
Rhenen, Gerrit van Hattem (d)
Riessen, Jan van Hattem
Riessen, Jan van Hattem (d)
Rijssen, Willem van Veessen
Riphagen, E. Hattem (d)
Riphagen, Egbert Hattem
Riphagen, Jonas Vaassen
Riphagen, Kornelis Vaassen
Roelofs, Aart Heerde
Roke, Egbert Hattem (d)
Roke, Hendrik Hattem (dr)
Roke, R. Hattem (d)
Roozendaal, Hermannus Epe
Rorije, Hendrik Jans Heerde
Roseboom, Arend Hattem (d)
Roseboom, Hendrik Hattem
Rosenstock, Jan Hattem (d)
Roskam, Frederik Vaassen
Rotman, Teunis Heerde
Rouwenhorst, C. Hattem (d)
Rouwenhorst, E Hattem (d)
Rouwenhorst, Evert Hattem (dr)
Rouwenhorst, Hendrik Hattem (d)
Ruijs, Harmen Heerde
Ruijs, Heimen Heerde
Ruiter, Jannes Hattem
Ruiter, Rijk Hattem
Ruiter, Rijk Hattem (d)
Rutten, T. J. Hattem (d)
Sander, Noldus Hattem (d)
Schakelaar,J. Hattem (dr)
Schaveren, A. van Epe
Schaveren, Aalt van Epe
Scheffers, J. Hattem (d)
Schmiedeman, erven weduwe Hattem
Schmiedeman, R.J. Hattem
Scholten, weduwe Jannes Epe
Scholten, weduwe L. Epe
Schoonderbeek, Aart Hattem
Schoonhoven, Jan Veessen
Schouwman, Jan Hattem (d)
Schultinck, Peter Hattem (dr)
Schultink, G. J. Hattem (d)
Schultink, Hendrik Hattem (d)
Schut, de weduwe Jan Gerrits Heerde
Schutter, Cornelis Adriaan Epe
Schuurman, Dries Heerde
Schuurman, Roelof Hattem (d)
Simons, weduwe Albert Vaassen
Slijkhuis, Aart Epe
Slijkman, Jan Hattem (d)(dr)
Sluis, J.D. van der Hattem
Snel, Jan Hattem
Snel, Jan Hattem (d)
Souman, R. Hattem (d)
Spaan, Berend Hattem (d)
Spanhaak sr, Rijk Hattem (d)
Spanhaak, Jan Hattem (d)
Spanhaak, Rijk Hattem (dr)
Spijkberboer, Jacob Hattem
Steenbergen, D. Epe
Steenbergen, Derk Epe
Steenbergen, Gerrit Heerde
Steenbergen, Gerrit Derks Heerde
Steenbergen, Ruth Hattem (d)
Stege, Teunis van der Hattem (d)
Stegeman, Gerrit Jan Epe
Stegeman, Lambert Epe
Stegeman, weduwe Hendrik Epe
Stegeren, Hendrik van Hattem (dr)
Steke, Hendrik van der Hattem (dr)
Streng, J.A. Hattem
Streng, Jan Arends Hattem (d)
Streng, Jannes Hattem (d)(dr)
Teunis, Lambert Heerde
Thijssen, Cornelis Hattem (d)
Tijssen, Berend Hattem
Tol, Daniel van Hattem (d)(dr)
Tongeren, Gerrit van Hattem (dr)
Tongeren, Peter Goossens Epe
Toons, Janna Egbers, de weduwe Harmen Veessen
Top, H. Hattem
Treep, Gerrit Hattem (dr)
Treep, Gerrit Derksz Hattem (d)(dr)
Triest, Gerrit van Epe
Trip, J. van der, med docter Heerde
Trip, J. van der, med docter Heerde
Vaart, Johannes Jacob van der Vaassen
Veen, Harmen van der Hattem (d)(dr)
Veen, Hm van der Hattem (d)
Veenbergen, J.H. Epe
Veerman, Teunis Veessen
Veldhuis, Jan Veessen
Veldhuis, Maria Gerrits, weduwe Willem
Peters Epe
Veldhuis, Willem Veessen
Veldkamp, Arend Hattem (d)
Veldkamp, Derk Hattem (d)
Veldkamp, G.A. Epe
Veldkamp, Gerrit Ariens Epe
Veldkamp, Jan Hattem (d)
Veldkamp, Jan Berend Hattem
Veldkamp, W. Hattem (d)
Veltkamp, erven Jan Hattem
Veltkamp, Jan Hattem
Veltkamp, weduwe Jan Arends Hattem
Veluwekamp, J Hattem (d)
Veluwenkamp, Cornelis Hattem (d)
Verweij, Hendrik Hattem (d)(dr)
Vijge, Dries Jansz. Epe
Vis, Aart Epe
Visser, Albert Heerde
Visser, B. Hattem
Visser, Harmen Hattem
Visser, Harmen Hattem (d)
Visser, Harmen Steven Hattem (d)
Visser, Herman Steven Hattem
Visser, Jacob Hattem (d)
Visser, Jan Hattem
Visser, Jan Hattem (d)
Visser, Jan Hendriks Heerde
Visser,Berend Hattem (d)
Vlekkert, Anthonie Epe
Volkering, G. Hattem (d)
Voorhorst, Jan Hattem (d)(dr)
Vorsthof, Willem Epe
Vos, Albert Veessen
Vos, weduwe Berend Veessen
Voskuil, Jan Hattem (dr)
Vosse, Jan van de Epe
Vosselman, Jacob Epe
Vosselman, Jan Epe
Vosselman, weduwe Epe
Vosselman, weduwe Hendrik Jacobs Epe
Vredeveld, Harmen Heerde
Waa, Jacob van de Hattem
Waa, Jan van de Hattem (d)
Wagemans, Hendrikus Vaassen
Wageningen, Anthonie van Hattem (d)
Wageningen, Teunis van Hattem (d)
Wagtelenberg, Hendrik Hattem (d)
Wagtelenberg, Jan Hattem (d)
Waijenberg, Peter Hattem
Wal, Hendrik van de Hattem (d)
Weeghel, Geerlig van Hattem (d)
Weerd, Willem de Veessen
Weert, Gerrit de Hattem (dr)
Weert, Gosen de Veessen
Weert, H.T. de Hattem (d)
Weert, Hendrik de Hattem (d)(dr)
Weert, Willem de Hattem (dr)
Weg, Gerrit van der Hattem (d)
Weghel, B. van Hattem (d)
Welle, de erven Arend Veessen
Welmers, B. Hattem (d)
Werven, Cornelis van Veessen
Werven, Hendrik van Hattem
Werven, Jan van Veessen
Werven, Klaas van Veessen
Werven, Steven van Veessen
Westerbroek, Jan Vaassen
Westerveld, Reinder van Epe
Westhof, Jan Veessen
Westhoff, Paulus Heerde
Wetering, Hendrik van den Hattem (d)
Wetering, Jurrien van de Hattem
Wetering, Jurrien van de Hattem
Wetering, R. van de Hattem (d)
Wever, Jan Hattem
Wienen, Gerrit Hattem (d)
Wienen, Jan Hattem (d)
Wiessenberg, Derk Hattem
Wiessenberg, Hendrik Hattem (d)
Wiessenberg, Jan Hattem (d)
Wijnbergen, Lambert Everts Epe
Wijnbergen, Willem Epe
Wijnen, Teunis Hattem
Wijnnen, Jan Heerde
Wilde, J. de Epe
Wilde, Jan de Epe
Wildeman, Harmanus Hattem (d)
Wildeman, Klaes Hattem (d)
Willems, Egbert Heerde
Wilsum, E. Hattem (d)
Winder, Harmen Hattem (dr)
Winkelaer, Klaas Hattem (d)(dr)
Wissenberg, Hendrik Hattem (dr)
Wit, Jan de Hattem (d)
Witman, Hendrik Vaassen
Witt, Gerrit de Hattem (dr)
Witteveen, Gerrit Epe
Wolf, Berend Hattem (d)
Wolf, Dries Hattem (d)
Wolf, Hendrik Hattem (d)
Wolf, Jan Hattem
Wolf, Jan Hattem (d)
Wolf, Willem Hattem
Wolff, H. Hattem
Wolff, Willem Hattem
Wolters, reinier Hattem (d)
Wonink, Evert Hattem
Wonink, Jan Heerde
Worp, Derk van der Hattem (d)
Worp, Harmen van der Hattem (d)
Worp, Hendrik van der Hattem
Worp, Hendrik van der Hattem (d)
Worp, L. van der Hattem (d)
Woudenberg, Elias Heerde
Wychems, Egbert Heerde
Zaa, Berend Hattem (d)
Zalk, Klaas van Heerde
Zalk, Klaas van Heerde
Zand, Geerlig van 't Veessen
Zande, Gerrit van der Hattem (d)
Zanten, Cornelis van Hattem
Zanten, Lammert van Hattem (d)
Ziel, Geurt van der Hattem (d)
Ziele, Lubert van de Vaassen
Zielhuis, Lammert Veessen
Zuuk, Aart van Epe
Zuuk, Reinder Jans Epe
Zwaan, G. van der Hattem
Zwanepol, Jan Hattem (d)
Zweeger, Pieter ter Hattem
Zweiffel, Christoffel Hattem (d)(dr)
Zwiers, J. Epe

donderdag 12 december 2013

Dikke Tinne 1629


De laatste vijandelijkheden van de 80-jarige oorlog bij Hattem waren in 1629. Daar is een mooi schilderij van gemaakt. Het hangt in het Voerman Museum in Hattem. Bijgaande afbeelding is er maar een klein stukje van. Op het origineel speelt zich een veldslag af op de voorgrond.Hattem geschilderd door Snaijer in 1629. Let op de kolossale ruïne van de Dikke Tinne. De Dorpspoort links heeft geen wieken van zichzelf, die zijn van de molen die er achter staat.
Origineel in het Voerman Museum Hattem.