maandag 29 november 2010

"Eind van je Latijn"


Onlangs kwamen er op één dag achtereenvolgens twee mensen die bij het terugzoeken van hun voorouders via internet tegen de vroegste grenzen van onze bronnen waren aangelopen. De voordehandliggende vraag was uiteraard "kan ik nog verder terug komen?" Het even voordehandliggende antwoord is meestal "nee", hoewel we uiteraard altijd een poging wagen en bij een van beiden lukte het door goed gebruik van patroniemen een generatie toe te voegen. Een voorbeeld van een grens: de doopboeken van Oene gaan niet verder terug dan 1655. En daarbij worden we nog twintig jaar "gematst". Wat was namelijk het geval? De Frans-Munsterse bezetting van het bekende rampjaar 1672 en het daaropvolgende jaar betekende het einde van de bestaande registraties in Oene. De dominee heeft nog in 1675 een poging gewaagd om de voorafgaande dopen te reconstrueren door bij alle ouders langs te gaan en navraag te doen naar de nog levende kinderen en hun doopdatum. Daarbij kon hij tot 1655 terug gaan en dat bepaalt meteen onze grens wat dit betreft. Hij kon ook zelden nauwkeuriger informatie verkrijgen dan de maand waarin de kinderen waren gedoopt

"1675 in Januario
Alsoo door den oorlogh diergelijke voorgaende
boek vernielt is, zijn de noch levende kinderen die van mij gedoopt zijn,
van mij onderschreven bij d' ouders in den ka(r)spel Oen opge-
socht ende wederom te boek gebracht na den
olderdom die d' olders aengegeven hebben
gelijk te sien is van folio 1 een en soo voerts

Gerh. op Gelder predikant tot Oen"

Geen opmerkingen: