maandag 20 september 2010

Magistraatsvergadering 1546 Dikke Tinne Festival

"den bryeff van Alienora voirscreven en is hier nyet"Op het Dikke Tinne Festival van 11 september 2010 werd door de huidige gemeenteraad een magistraatsvergadering van 1546 nagespeeld. Centraal stond het verdwijnen van een belangrijke akte, wat daadwerkelijk in die bijeenkomst van ruim 460 jaar geleden plaatsvond. Het ging om de giftbrief van Het Veen door hertogin Eleonora. Van de verduistering is enkele jaren later proces verbaal opgemaakt. Op dit proces verbaal was het toneelspel op het festival gebaseerd. Als streekarchivaris had ik de informatie aangedragen en een begin van een script gemaakt. Verder heb ik als academicus verkleed staande naast de "archiefkist" het spel ingeleid. Het is leuk dat een klein archiefstuk zoveel teweeg kan brengen.
De foto is van Mark Lissenberg

album 2 van het festival van Lissenberg

2 opmerkingen:

Charel zei

Leuk om dit te lezen, maar roept wat vragen op....
Bij een gevelsteen in Hattem hangt het een bordje dat Eleonora een schenkbrief overhandigt aan de burgers van Hattem. Gaat het hier om dezelfde brief die hier aan de orde is ? Dan valt me op dat een jaartal van omstreeks 1400 wordt genoemd. De Eleonora van Engeland, die in onze streek een belangrijke rol speelde overleefde in 1355. Is dit een onnauwkeurigheid of gaat het om een andere Eleonora ? (wellicht de dochter van...).
Prikkelt allemaal wel de nieuwsgierigheid !

Groeten Charel

Gerrit Kouwenhoven zei

Het gaat inderdaad om een akte van voor 1355